De IKC Raad


De IKC Raad Marang praat mee, stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met de organisatie van de school, de kinderopvang en de BSO te maken hebben. U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, het schoolbudget, lestijden en ontwikkelingen op de kinderopvang en de BSO. Onze IKC Raad bestaat uit drie leden van het onderwijskundig personeel, één lid van de kinderopvang en de BSO en vier ouders. Een zittingsperiode van een Raadslid is drie jaar. Iemand kan maximaal zes jaar zitting hebben in de IKC raad.

Heeft u vragen over het werk van de IKC Raad of wilt u graag een signaal of informatie met ons delen, dan kunt u terecht bij één van de leden of kunt u mailen naar: ikcraadmarang@delinge.nl

Personeel

Rianne
Rianne Geurds (leerkracht)           

IMG_1545 (2)   Ingeborg
Mariska Erdhuizen                             Ingeborg de Koning (leerkracht)
(pedagogisch medewerker)

Ouders

Petra van Dreumel, voorzitter  Maarten Gunsing, secretaris
Petra van Dreumel                                     Maarten Gunsing
(voorzitter)                                                   (secretaris)

Nicolien Lamers
Nicolien Lamers

Agenda

27 september 2022
15 november 2022
31 januari 2023
21 maart 2023
16 mei 2023
27 juni 2023

De vergaderingen starten om 18:30u.

Notulen:

Wilt u de notulen van de IKC Raad inzien, dan kunt u ze opvragen door een mailtje te sturen naar: ikcraadmarang@delinge.nl

Jaarverslag:

Jaarverslag-IKC-raad-2021-2022
Jaarverslag IKC-raad 2019-2020