Buitenschoolse opvang (BSO)


De leerlingen van de basisschool van ons IKC kunnen gebruik maken van onze Buitenschoolse Opvang (BSO). Onze BSO biedt voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang. Stichting kinderopvang De Linge verzorgt de administratie hiervoor. Voor meer informatie en/of inschrijving kunt u onderstaande link gebruiken.

Website Buitenschoolse opvang De Linge

Beleidsplannen

Beleid Veiligheid en gezondheid IKC Marang 2023

Definitief Inspectierapport BSO IKC Marang te Angeren

Klachtenvrij 2022 BSO Marang