Ons onderwijs


IKC Marang biedt de kinderen uit Angeren en omliggende dorpen een veilige, hechte schoolgemeenschap, kinderopvanglocatie (0-4 jaar) en BSO. Een plaats waar kinderen en ouders zich thuis voelen en snel opgenomen worden. Ze worden begeleid door een kundig team van onderwijsgevenden en pedagogisch medewerkers. Marang is een katholiek IKC dat openstaat voor andere geloofsovertuigingen.
IKC Marang staat midden in het dorp en is het enige IKC in Angeren. Het gebouw bevat 13 lokalen waar onderwijs gegeven en opvang aangeboden wordt. Sinds november 2010 is Marang geïntegreerd in het kulturhus Angeren. Hierin zijn ook ouderopvang en het dorpshuis gesitueerd. De gymzaal ligt in het kulturhus. Dit alles is onder één dak. Er is een ruime, gevarieerde speelgelegenheid rondom de school. Deze buitenruimte is er voor alle inwoners van Angeren.

Dat kinderen zich thuis voelen, bereiken we door onze manier van onderwijs en opvang. Marang werkt met het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de leerstof verdeeld is over acht leerjaren.

Lees meer over ons onderwijs in de klas