Ons onderwijs


Basisschool Marang biedt de kinderen uit Angeren en omliggende dorpen een veilige, hechte schoolgemeenschap. Een plaats waar kinderen en ouders zich thuis voelen en snel opgenomen worden. Ze worden begeleid door een kundig team van onderwijsgevenden. Marang is een katholieke school die openstaat voor andere geloofsovertuigingen.Marang 4
De school staat midden in het dorp en is de enige basisschool in Angeren. Het gebouw bevat elf lokalen waar onderwijs aan ongeveer 230 kinderen gegeven wordt. Sinds november 2010 is de school geïntegreerd in het kulturhus Angeren. Hierin zijn ook de peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, ouderopvang en het dorpshuis gesitueerd. De gymzaal ligt in het kulturhus. Dit alles is onder één dak. Er is een ruime, gevarieerde speelgelegenheid rondom de school. Deze buitenruimte is er voor alle inwoners van Angeren.

Dat kinderen zich thuis voelen, bereiken we door onze manier van onderwijs. Marang werkt met het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de leerstof verdeeld is over acht leerjaren. De plaatsing van de kinderen is hierop afgestemd, met uitzondering van de jongste kinderen, die in groep 1-2 zitten.

Lees meer over ons onderwijs in de klas