Verzuim en verlof binnen schooltijd en buiten de schoolvakanties


De afdeling leerplicht van de gemeente is verantwoordelijke voor het verzuim en verlof binnen schooltijd en buiten schoolvakanties. Zij willen dat scholen zich uniform aan de regels gaan houden. Daarover is voor de zomervakantie (2017) een bijeenkomst geweest. Zij hebben ook een verzuimkaart opgesteld met een stappenplan, waaruit blijkt of verlof buiten de schoolvakanties geoorloofd is. Directeuren krijgen de taak om deze regels strikt te volgen. Extra vakantieverlof wordt onder voorwaarden alleen toegestaan in agrarische beroepen, horeca en toerisme.

De verzuimkaart treft u hieronder aan. Hierin kun u lezen of u recht hebt op extra verlof en daarvoor ook een aanvraag kunt indienen.

Verzuimkaart