Hoofdluis


Hoofdluis en/of neten kunnen voor komen bij alle kinderen. Dit is niets om je voor te schamen. Het is de verantwoording van ouders om regelmatig het kind te controleren op hoofdluis en/of neten. Het is niet prettig voor uw kind en andere kinderen als uw kind luizen en/of neten heeft. Neem daarom snel actie om ze te behandelen.

Hulp van ouders

Vanuit de ouderraad is lang geleden het initiatief genomen om een luizenkamoudergroep in het leven te roepen. Deze groep helpt bij het onder controle houden van luizen en/of neten door regelmatige controle. Na iedere vakantie voeren ze die controle uit en geven aan de directeur en leerkracht door waarbij ontdekt is dat er luizen en/of neten gevonden zijn. Als bij uw kind hoofdluis en/of neten gevonden zijn wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Voor meer informatie omtrent de behandeling van hoofdluis en/of neten verwijzen wij u naar de site van de GGD, via deze link