Hoofdluis


Hoofdluis en/of neten kunnen voor komen bij alle kinderen. Dit is niets om je voor te schamen. Het is de verantwoording van ouders om regelmatig het kind te controleren op hoofdluis en/of neten. Het is niet prettig voor uw kind en andere kinderen als uw kind luizen en/of neten heeft. Neem daarom snel actie om ze te behandelen.

Hulp van ouders

Vanuit de ouderraad is lang geleden het initiatief genomen om een luizenkamoudergroep in het leven te roepen. Deze groep helpt bij het onder controle houden van luizen en/of neten door regelmatige controle. Na iedere vakantie voeren ze die controle uit en geven aan de directeur en leerkracht door waarbij ontdekt is dat er luizen en/of neten gevonden zijn. Via de administratieve hulp wordt uw gebeld om u hiervan in kennis te stellen. Als zij u niet bereikt zal ze een mail sturen. Bijgaand wordt het advies van behandeling meegestuurd. Als ze u telefonisch bereikt heeft, zal ze het behandelingsadvies ook via de mail sturen. De ouders van andere kinderen uit de groep, waar luizen geconstateerd zijn, krijgen ook een mail om ze erop te attenderen dat ze controleren bij hun kinderen. Als er bij meerdere controles blijkt dat uw kind luis/neten heeft, zal de directeur met u in gesprek gaan. Dit om samen te kijken hoe we het probleem zo snel mogelijk onder controle krijgen.