Zorg en begeleiding


Bij het begeleiden van leerlingen binnen een school is het hele team betrokken. We onderscheiden de volgende stappen in de begeleiding die geboden wordt:

  1. Onderwijs en begeleiding op maat binnen de groep
  2. Signaleren van specifieke onderwijsbehoeften/extra ondersteuning
  3. Handelingsgericht overleg
  4. Aanvraag van een onderwijsarrangement
    A. Gericht op ondersteuning binnen de school. Deze ondersteuning kan zowel gericht zijn op het begeleiden van de leerkracht als het begeleiden van de leerling.
    B. Gericht op ondersteuning buiten de school. In dit geval wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs

Binnen ons team heeft iedereen een andere rol. Deze opzet van de zorg helpt ons bij onze doelstelling, namelijk om uw kind onderwijs en zorg op maat te bieden. Heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan gerust contact op met de intern begeleider en/of de directeur van de school.

Lees meer over de verschillende rollen in zorg en begeleiding op Marang