Verschillende rollen in zorg en begeleiding


Leerkracht in de groep

Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen in de groep. Het bieden van zorg gebeurt de hele dag door in hun lesgeven binnen een sterk pedagogisch klimaat. Het initiatief tot zorg ligt bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht wordt begeleid door de intern begeleider (IB’er).

Onderwijsassistent

Op Marang hebben wij een onderwijsassistent (Sanne Barten). Sanne  ondersteunt de leerkrachten bij het onderwijsproces en helpt hen met voorbereidingswerk en adminstratie.

Intern begeleider

Op Marang hebben we één interne begeleider, die de leerlingenzorg organiseert en coördineert. De intern begeleider is aangesteld bij de stichting en is werkzaam op meerdere scholen. Bij ons op school is Ineke Freriks de intern begeleider. U kunt haar bereiken per e-mail i.freriks@delinge.nl

Directeur

De directie blijft eindverantwoordelijk voor de school en hiermee ook voor de zorg van de school. Harrie Erkens is de directeur. Daarnaast is hij ook directeur van de Doornick in Doornenburg.