Dagopvang


IKC Marang biedt dagopvang (Klein Duimpje en Pinkeltje), peuterwerk (Pinkelotje), buitenschoolse opvang en basisonderwijs aan. Er wordt nauw samengewerkt tussen de basisschool, dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang. Samen zorgen we dat uw kind op een fijne manier kan opgroeien.

Website Dagopvang De Linge

Website Peutergroep Pinkelotje

Beleidsplannen

 Definitief Inspectierapport KDV KO Pinkeltje te Angeren

 Beleid Veiligheid en gezondheid IKC Marang 2023

Klachtenvrij 2022 KDV Marang