Sociaal emotionele ontwikkeling


De sociale en emotionele vorming van kinderen vindt doorlopend plaats. Structureel via de methode “school wide positive behaviour support” en vormend door de alledaagse praktijk van omgaan met elkaar. Met dit programma waarbij we de kinderen voortdurend positief benaderen, gaan we de omgang met elkaar verstevigen. We leren de kinderen de gedragsverwachtingen aan door concrete lessen hierin te geven. Alle medewerkers bekrachtigen het gewenste gedrag. Bij ernstige gedragsovertredingen heeft Marang een beleid van snelle actie, waarbij kind en ouders betrokken zijn. PBS werkt met een preventieve aanpak tegen pesten. Verder maken kinderen via IPC kennis met andere vormen van levensbeschouwing, waardoor tolerantie wordt gestimuleerd. We ontwikkelen dit in samenwerking met alle partners in het kulturhus en de ouders.

Marang 8