De MR


De MR praat mee, stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben (schoolbeleid). U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, het schoolbudget, lestijden, de organisatie van het overblijven. Onze MR bestaat uit drie leden van het onderwijskundig personeel en drie ouders. Een zittingsperiode van een MR-lid is drie jaar. Iemand kan maximaal zes jaar zitting hebben in de MR.

Heeft u vragen over het werk van de MR, dan kunt u terecht bij één van de MR-leden of kunt u mailen naar: ikcmarang@gmail.com

Leerkrachten

Rianne   Laurie   Hennie
Rianne Geurds                                   Laurie Peters                                 Hennie Noordman

Ouders

Femke   Laura
Femke de Jong                                  Laura Manko
(co-voorzitter)                                   (co-voorzitter)

Agenda

Dinsdag 29 september 2020
Dinsdag 17 november 2020
Dinsdag 26 januari 2021
Dinsdag 16 maart 2021
Dinsdag 18 mei 2021
Dinsdag 29 juni 2021

De vergaderingen starten om 18:30u.

Notulen:

2020-2021:

Notulen MR 29 september 2020

2019-2020:

Notulen MR 23 JUNI 2020
Notulen MR 12 mei 2020

Notulen MR 3 MAART 2020

Notulen MR 14 jan 2020

Notulen MR 24 september 2019

Jaarverslag:

Jaarverslag IKC-raad 2019-2020