De MR


De medezeggenschapsraad (MR) praat mee, stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben (schoolbeleid). U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, het schoolbudget, lestijden, de organisatie van het overblijven. Onze MR bestaat uit drie leden van het onderwijskundig personeel en drie ouders. Een zittingsperiode van een MR-lid is drie jaar. Iemand kan maximaal zes jaar zitting hebben in de MR.

Heeft u vragen over het werk van de MR, dan kunt u terecht bij één van de MR-leden of kunt u mailen naar:

mrmarangangeren@gmail.com

Leerkrachten

Shireen Beuker  Rianne Geurds     Elly Jansen

Shireen Beuker             Rianne Geurds                              Elly Jansen

Ouders

Mark Schuiling                   Femke de Jong      Laura Manko
Mark Schuiling, voorzitter            Femke De Jong           Laura Manko

 

Agenda

02 oktober 2017
11 december 2017 (verplaatst naar 15 januari 2018)
05 februari 2018
23 april 2018
18 juni 2018

De vergaderingen starten om 18:30u.

Notulen:

2017-2018:

MR Marang notulen 23 april 2018
MR Marang notulen 5 februari 2018
MR Marang notulen 15 januari 2018
MR Marang notulen 2 oktober 2017

2016-2017:

MR Marang notulen 19 juni 2017
MR Marang Notulen 1 mei 2017
MR Marang notulen 6 februari 2017
MR Marang notulen 12 december 2016
MR Marang notulen 3 oktober 2016