Opening schooljaar 2021-2022


foto wensballon in de lucht

Op maandag 30 augustus hebben wij het schooljaar geopend met o.a. het oplaten van wensballonnen. Voor iedere basisschoolgroep was er 1 groepsballon, waar een kaartje aan zat met een door de kinderen bedachte (Nieuwjaars) wens. We zijn bij elkaar gekomen bij het schip en per groep werden de wensen door de kinderen zelf voorgelezen. Nadat alle wensen waren voorgelezen zijn de ballonnen onder luid applaus opgelaten. Er waren lieve, mooie, grappige en leuke wensen, die zeker een lach op het gezicht van de vinder teweeg zullen brengen.

foto wensballon oplaten