Muziek op IKC Marang


blazersbende

In de maanden december, januari en februari vindt er een mooie muzikale samenwerking plaats. Harmonie Angeren, drumfanfare Sint-Bavo, Clink en IKC Marang gaan muzikaal aan de slag. De groepen 6 en 7 krijgen vanuit de 2 muziekverenigingen muziekles en een instrument mee naar huis om thuis te oefenen. De groepen 4 en 5 krijgen ook muzieklessen van de verenigingen. De overige groepen krijgen muziekles van een muziekdocent van Clink! Dit alles komt samen in een Valentijnsconcert op 14 februari.