Verschillende rollen in zorg en begeleiding


Leerkracht in de groep

Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen in de groep. Het bieden van zorg gebeurt de hele dag door in hun lesgeven binnen een sterk pedagogisch klimaat. Het initiatief tot zorg ligt bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht wordt begeleid door de intern begeleider (IB’er).

Onderwijsassistent

Op Marang hebben wij een onderwijsassistent (Renate van Gendt). Renate ondersteunt de leerkrachten bij het onderwijsproces en helpt hen met voorbereidingswerk en administratie.

Intern begeleider

De internbegeleider van Marang, organiseert en coördineert de leerlingenzorg. Bij ons op school is Lieke Botden de intern begeleider. U kunt haar bereiken per e-mail. Het mailadres van Lieke Botden is: l.botden@delinge.nl.

Directeur

De directie blijft eindverantwoordelijk voor de school en hiermee ook voor de zorg van de school. Marjonel de Wit is de directeur van Marang.