Vacatures IKC-lid oudergeleding


MR

Twee vacatures IKC-raad, oudergeleding IKC Marang

Net zo als alle andere scholen in Nederland, kent de IKC Marang een IKC raad (voorheen de medezeggenschapsraad ofwel de MR), waarin zowel leerkrachten, een pedagogisch medewerker vanuit de opvang, als ouders (van zowel de school als de opvang) vertegenwoordigd zijn.

In verband met het vertrek van een lid van de IKC-raad en een komend vertrek van een lid, heeft IKC Marang per direct twee vacatures. Binnen de IKC-raad zijn wij daarom op zoek naar twee enthousiaste ouders die onze IKC-raad wil komen versterken.

Via deze weg doen wij een oproep aan ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de IKC-raad.

Wat doet de IKC-raad?
De IKC-raad praat mee, stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben (schoolbeleid). U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, de indeling van groepen, het schoolbudget, lestijden, de organisatie van het overblijven. Daarnaast kan de IKC-raad zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school, de opvang en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de IKC raad geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school en de opvang van uw kind(eren) gebeurt.

Wie zitten er in de IKC-raad?
Onze IKC-raad bestaat uit drie ouders, twee ouders vanuit school en een ouder vanuit de opvang, drie leden van het onderwijskundig personeel en een pedagogisch medewerker vanuit de opvang.

De oudervertegenwoordiging wordt gekozen door de ouders en de personeelsvertegenwoordiging wordt door de medewerkers gekozen. Een zittingsperiode van een lid is drie jaar. Iemand kan maximaal zes jaar zitting hebben in de IKC-raad.

Momenteel nemen de volgende personen zitting in de IKC-raad:
– Laurie Peters (personeelslid vanuit school)
– Hennie Noordman (personeelslid vanuit school)
– Rianne Geurds (personeelslid vanuit school)
– Ans Willemsen (personeelslid vanuit de opvang)
– Leonie van de Kamp (oudergeleding vanuit de opvang)
– Laura Manko (oudergeleding vanuit school)
– Femke de Jong (oudergeleding vanuit school)

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?
Voor de ouders in de IKC-raad is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op en rondom school en de opvang speelt is veel belangrijker. Zo kan een lid zich ook richten op contact met de achterban door veel met andere ouders te praten over hun mening en die informatie door te spelen aan de rest van de raad. Verder wordt van IKC-raad leden gevraagd vergaderstukken te lezen en actief mee te denken over (nieuwe) ontwikkelingen. De vergaderingen vinden ongeveer eens in de twee maand, ‘s avonds plaats.

Wie komen in aanmerking? Iedere ouder/verzorger van een leerling op Marang kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de IKC-raad.

Wilt u reageren op deze vacature, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar ikcmarang@gmail.com. Informatie? Heeft u nog vragen over deze vacature of wilt u eerst eens een vergadering bijwonen, neem dan contact op met een van de IKC-raad leden of mail naar: ikcmarang@gmail.com