Oproep werkgroep hoofdluiscontrole


Luizen4

Wij vinden het erg belangrijk dat hoofdluis goed gesignaleerd wordt. Vandaar dat we een werkgroep hebben die na iedere vakantie een controle uitvoert. Volgend schooljaar hoopt deze werkgroep op een aantal nieuwe ouders die de werkgroep komen versterken. Komt u helpen? Heeft u interesse, meld u aan via marang@delinge.nl