Collecteren voor het goede doel


jantje beton2

De opvang van ons IKC collecteert ieder jaar voor Jantje Beton. Een organisatie die het belang van spelen centraal zet. Tijdens de collecte halen we geld op waarvan de helft voor ons IKC is. Omdat wij buitenspelen ook zo belangrijk vinden, willen wij dit geld besteden aan de buitenspeelplaats 0-7 jarige. Wilt u helpen collecteren? Laat het even bij de opvang weten. Steunt u ons ook tijdens de collecteweken van 25 februari tot 9 maart? Buiten, spelen en genieten!