Halen en brengen van de kinderen


halen en brengen

Voordat de kinderen naar school komen gaan we er vanuit dat alle kinderen thuis naar het toilet zijn geweest. Wij vragen waar mogelijk om de kinderen zelfstandig naar school te laten gaan. Mochten er kinderen zijn die niet zelfstandig naar school toe kunnen, dan mag er één ouder per gezin de kinderen naar school brengen. Alle kinderen van groep 2-3 t/m groep 8 worden buiten de poort afgezet en lopen zelf het schoolplein op en gaan vanaf 8.15u rustig via de gebruikelijke ingang naar binnen (eerder dan 8.15u mogen er geen kinderen op het schoolplein komen). Houd het afscheid kort en zorg voor voldoende afstand met andere volwassenen. Kinderen van groep 1-2 mogen met 1 ouder of verzorger naar de kuil lopen waar de leerkracht op hen wacht. Vandaar uit neemt de leerkracht de kinderen mee naar binnen.De ingang aan de zijde van de Wilhelminastraat mag niet gebruikt worden door ouders en kinderen.

Wanneer kinderen de dag starten of eindigen bij de opvang maken ouders en kinderen gebruik van de buitendeur bij de opvang, bij de speelplaats van de opvang, dus niet via de deuren bij het schoolgedeelte.

De schooldag eindigt om 14.30u. We laten de kinderen per groep naar buiten gaan en vragen de kinderen dan ook gelijk het plein te verlaten. De ouders van groep 1-2 mogen de kinderen weer bij de kuil ophalen.