BSO


BSO De Linge

Na een schooldag is het belangrijk dat uw kind even tot rust kan komen, net als thuis. Op onze BSO kan het kind zelf kiezen wat het wil doen. Wordt het knutselen, buiten spelen, lezen, spelletjes doen, lekker kletsen… of doet het kind mee met een van de naschoolse activiteiten? Zoals kunst en cultuur; workshops; struinen in de natuur; koken.

Flexibel en op maat

De BSO op Marang is geopend in de uren voor en na school, in vakanties en
op studiedagen. Bij onze BSO bent u flexibel in het afnemen van uren. De opvang sluit aan bij uw wensen. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden.

Informatie op  Kinderopvang De Linge/info

 Tarieven op Kinderopvang De Linge/tarieven

Inschrijven op  Kinderopvang De Linge/inschrijven